Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard Józef
Nazwisko: Czernecki
Miejsce urodzenia: Kobiór
Data urodzenia: 28-04-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza [TEOK] Akta zawierają szczątkową dokumentację dot. ks. B. Czerneckiego. W aktach zachował się m.in. przebieg pracy duszpasterskiej ww. z l. 1954-1980. IPN 230/8077 (akta odzyskane z tzw. "worów ewakuacyjnych").
Akta administracyjne Informacje dot. działalności duchowieństwa z terenu b. woj. katowickiego, z przebiegu uroczystości religijnych i kościelnych oraz polityki wyznaniowej. Sprawa zawiera notatki z rozmów prowadzonych przez B. Czerneckiego z przedstawicielami PZPR w sprawie budownictwa sakralnego. IPN Ka 085/8 t. 2 (W IV 143).
Akta administracyjne Dokumentacja Wydziału IV zajmującego się inwigilacją środowisk religijnych (zawiera ankiety dot. osób świeckich i zakonnych, inwigilowanych oraz tajnych współpracowników). Na temat ks. B. Czerneckiego- „Ankieta typu 'B’ na osobę duchowną mającą szansę poprawy swej pozycji i odegrania w perspektywie poważnej roli w kościele”. IPN Ka 056/78 (ADM 78/IV).
Akta administracyjne Figuruje w notatkach funkcjonariuszy Wydziału IV sporządzanych na podstawie spotkań z tajnymi współpracownikami. Informacje dot. spraw kościelnych, budowy obiektów sakralnych na terenie Jastrzębia. IPN Ka 085/44 cz. 6 (W IV179).
Akta administracyjne Akta dot. spraw kościelnych, zawierają m.in. informacje tajnego współpracownika na temat rozmów pomiędzy tworzącą się „Solidarnością”, wspieraną przez B. Czerneckiego, a przedstawicielami oficjalnych władz państwowych. IPN Ka 085/7 t. 4 (W IV 142).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. struktur NSZZ „Solidarność” w KWK „Manifest Lipcowy” oraz podziemnych struktur Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". IPN Ka 048/845 (44001/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. zorganizowania strajku w KWK „Moszczenica” po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13-15.12.1981. B. Czernecki jest wymieniany w sprawie jako osoba wspierająca strajkujących górników. IPN Ka 043/786 (39844/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kontaktów ks. Czerneckiego z dziennikarzami francuskimi, którzy pod pozorem pomocy humanitarnej przywozili do Jastrzębia pisma IV Międzynarodówki "Imprecora". IPN Ka 048/672 (43744/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie materiałów agenturalnych, dotyczyła "współpracy z b. podziemiem NSZZ „Solidarność” Jastrzębie Zdrój”. Akta zniszczono na podstawie decyzji Departamentu IV MSW. Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych, KDL, Jugosławii od 1.6.1984–1.08.1988. Akta zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podstawą założenia sprawy była informacja TW „Twarogowski” na temat nielegalnej struktury na terenie Jastrzębia Zdroju i Żor zajmującej się produkcją i kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw. Ksiądz B. Czernecki wspierał działalność tej grupy. IPN Ka 048/417 t. 1-3 (42333/II).
Akta administracyjne Figuruje w informacjach dziennych dot. Jastrzębia. IPN Ka 0103/139 t. 25 cz. 1-3, 26.
Akta operacyjne Figuruje w teczce pracy TW „Twarogowski”. IPN Ka 0040/1270 (43559/I) t. 2.
.