Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Franciszek
Nazwisko: Jarczewski
Miejsce urodzenia: Turek
Data urodzenia: 25-05-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Figuruje w aktach dot. kontroli operacyjnej działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. IPN Ka 030/222 (479/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono w związku z tym, że ww. do dn. 13.12.1981 r. był członkiem kolegium redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej, uczestniczył też w zjeździe redaktorów prasy niezależnej w Ursusie w maju 1981 r. Redagował artykuły w biuletynie "Akademickiej Grupy Oporu". Zastrzeżenie wyjazdów za granicę w okresie od 24.06.1983 r. do 4.12.1987 r. IPN Ka 048/709 (43863/II), IPN Ka 230/2931 (akta odzyskane z worów ewakuacyjnych)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. grupy drukującej i kolportującej „Manifestację Gliwicką” oraz inne wydawnictwa "Solidarności Walczącej". W związku z czym ww. zatrzymano oraz dokonano przeszukań w miejscu zamieszakania i pracy. IPN Ka 048/504 t.1-8 (43245/II), IPN Ka 0169/1061 (43245/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. figuruje w sprawie dot. Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej działającej w składzie Delegatury Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Ka 0169/1049 (43208/2)
Akta kontrolne Sprawa dot. nielegalnego kolportażu wydawnictw o nazwach „Gliwicki Serwis Informacyjny” i „Manifestacja Gliwicka” oraz druku i rozpowszechniania pism „Solidarności Walczącej” – „WiS" i „PiK”. W związku z czym ww. został tymczasowo aresztowany, skazany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w dn. 12.05.1986 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i ogłoszenie wyroku w lokalnej prasie (sygn. akt II K-110/86). Sprawę zakończono w związku ze skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Ka 029/718 t.1-3 (9634/III)
Akta aresztowanego Tymczasowo aresztowany w związku z rozpowszechnianiem ulotek, pism i broszur, które zawierały pisane przez niego artykuły o treści "szkalującej" naczelne organy państwowe. IPN Ka 34/332 t.1-2 (35/85)
.