Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Julian
Nazwisko: Kucharzewski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 28-01-1952
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany ze względu na aktywną działalność antysocjalistyczną, drukowanie i kolportaż ulotek i literatury bezdebitowej. Od wprowadzenia stanu wojennego ukrywał się. Dn. 26.08.1982 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Lu-0229/760 (MF 10037/2); akta o sygn. II/10037 wybrakowano
Akta kontrolne śledztwa Dot. kolportażu ulotek o treści antypaństwowej na terenie Lublina. Aresztowany 5.08.1978 i 10.11.1979 na 48 godz. IPN Lu-023/215 (III/14689)
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. S. Kucharzewski figuruje w wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 (II/10190) t. 6
Sprawa Obiektowa [SO] Figuruje w materiałach dotyczących rozpracowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Akta zawierają m.in. wykazy osób poszukiwanych do internowania, wykazy członków NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/176 (IV/200)
Akta administracyjne Informacje sytuacyjne Szefa WUSW Lublin za rok 1987. S. Kucharzewski występuje w dokumentach w związku z jego zwolnieniem z pracy ze Szpitala Miejskiego w Świdniku oraz petycjami w jego obronie. IPN Lu-0113/6 (159/6)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata na okres od 8.10.1980 do 8.10.1982 r. IPN Lu-0307/2130 (EALU 29293)
.