Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Bolesław
Nazwisko: Malczewski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 19-01-1939
Imię ojca: Roman
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W 1993 Sąd Najwyższy po Rewizji Prokuratora Generalnego od wyroków Sądu Powiatowego w Katowicach z 1.09.1972 (sygn. IV Kp 341/72) i Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 15.12.1972 (sygn. V Kr 2114/72) uniewinniły oskarżonego od popełnienia przypisanych mu czynów. Informacje zawarte w aktach o sygn. IPN BU 725/15 (RN VI 630//149/93).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalnego sprawdzenia Figuruje w aktach dot. rozpracowania młodzieżowej organizacji „Związek Dyrektorów”. W skład organizacji wchodzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) w Sosnowcu. IPN Ka 02/492 (4528/II) t. 1.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W lipcu i listopadzie 1970 r. rozesłano ok. 600 egz. ulotek o tej samej treści na adresy instytucji państwowych, społeczno-politycznych i osób prywatnych. Ulotka zatytułowana „Odezwa Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego” i podpisana „Bolesław-Kraków 1970” w sposób krytyczny przedstawiała sytuację społeczno-polityczną kraju i podważała zasadność sojuszu z ZSRR. Akta obejmują materiały sprawy operacyjnej (od 16.03.1971 r. prowadzonej jako SOR), w ramach której nadzorowano sprawy o tym samym kryptonimie, prowadzone przez komendy wojewódzkie tych miast, w których odnaleziono ulotki. Materiały zawierają m.in. meldunki z KWMO w Katowicach dot. realizacji SOR „Fala”. Sprawę zakończono dn. 8.01.1973 r., materiały złożono do archiwum dn. 23.01.1973 r. IPN BU 0364/10 (4877/K) t. 1-15
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne w związku z ukazywaniem się ulotek pt. „Odezwa Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego”. Początkowo sprawę prowadził Dep. III MSW w Warszawie. W związku z wytypowaniem sprawcy sprawę przekazano do Katowic. Po przeprowadzeniu przeszukania i w wyniku innych czynności potwierdzono ww. zarzucane czyny. Został skazany wyrokiem, w związku z czym prowadzenie sprawy zakończono. IPN Ka 014/926 t. 1-8 (34115/II).
Akta kontrolno-śledcze Sprawa dot. kolportażu odezw i ulotek w Bielsku i innych miejscowościach na terenie całego kraju pt „Odezwa Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego”. IPN Ka 029/299 t. 1-9 (8293/III).
Akta sądowe Sprawa dot. kolportażu odezw i ulotek w Bielsku i innych miejscowościach na terenie całego kraju pt „Odezwa Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego”, ww. został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Katowicach z dn. 01.09.1972 r. na 3 i pół roku pozbawienia wolności. IPN Ka 4/27 t. 1-2 (IV Kp 341/72).
Akta skazanego Skazany wyrokiem na karę pozbawienia wolności 3 lat i 6 miesięcy przez Sąd Powiatowy w Katowicach za sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek. W dn. 15.12.1972 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt V Kr-2114/72) uniewinnił ww. od części popełnionego przestępstwa. Zwolniony tymczasowo na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Opolu z dn. 28.02.1974. IPN Wr 140/136 (66/72).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. był kontrolowany operacyjnie w związku z tym, że był podejrzany o kolportaż oraz druk ulotek "Program Polski Walczącej". Sprawę zaniechano w związku z nie potwierdzeniem podejrzeń. Materiały włączono do sprawy o nr arch. 34115/II. IPN Ka 014/926 t. 7 (34115/II).
Dokumentacja ewidencyjna „Nie wyrażono zgody na wydanie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w dn. 05.09.1985 r., ponieważ w przeszłości działał wrogo przeciwko ustrojowi PRL”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.