Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Junak
Miejsce urodzenia: MEDENICE
Data urodzenia: 12-07-1936
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Sadu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. przechowywanie sporządzonych przez siebie listów, celem przesłania ich do Radia Wolna Europa, których treść zawierała „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, w szczególności dotyczące stosunków polsko-radzieckich oraz wewnętrznej sytuacji Polski Ludowej”. W dn. 26.09.1960 wniesiono akt oskarżenia. Wyrokiem z dnia 30.11.1960 Sąd Wojewódzki w Szczecinie uniewinnił Władysława Junaka od zarzucanego mu czynu. Od wyroku rewizję złożył Prokurator Wojewódzki dnia 30.11.1960. Sąd Najwyższy dnia 21.08.1963 uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie na mocy art. 3 kpk. IPN Sz 167/4 (IV K 219/60).
Władysław Junak figuruje w Repertorium spraw śledczych WUBP/WUdsBP/KWMO Szczecin za lata 1952-1961. IPN Sz 008/627 (810/IV).
Figuruje w inwentarzu archiwalnym akt III KWMO w Szczecinie od nr 11034 do nr 11981 za lata 1958-1972. Inwentarz został przepisany w 1979 roku ze starych książek archiwalnych o dublowanych numerach. IPN Sz 0012/522 t. 12 (1533/IV).
.