Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Jelonek
Miejsce urodzenia: KOLONIA BOLIMOWSKA
Data urodzenia: 05-03-1947
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Internowania Izolowana jako osoba prowadząca "antysocjalistyczną i antypartyjną działalność" w związku z uczestniczeniem w strajku w Stoczni im. A. Wraskiego w Szczecinie. Internowana od 14.05.1982 do 12.06.1982 w OO w Gołdapi. IPN Sz 0012/367 t. 6 (848/IV)
Akta Internowanego Internowana jako osoba, która "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". Internowana w OO w Gołdapi w okresie od 14.05.1982 do 12.06.1982. IPN Bi 52/13
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzewana o redagowanie listów i ulotek. W sprostowaniu (sygn. BL Sz I - 7115-15(2)/08) Pani Janina Jelonek twierdzi, że nieprawdą jest, aby redagowała listy z pogróżkami, czego dotyczyła SOR "Ostrzeżenie", gdyż uważała takie akcje za prowokacyjne. Mat. o sygn. 15135/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowana do sprawy w dniu 4.12.1987. Sprawa dotyczyła wydawania i kolportażu pisma "Jedność". SOS przekwalifikowano na SOR w dniu 10.02.1987. IPN Sz 0053/559 (17230/2)
.