Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Walenty
Nazwisko: Śnieżek
Miejsce urodzenia: Orzechówka
Data urodzenia: 25-02-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
23.09.1980 zarejestrowany do sprawy obiektowej „Delta” (nr rej. 4824) w kategorii „osoba do obiektu” (SO nr rej. 15713 została założona 12.12.1970 przez Wydz. III "A"/ V KWMO/WUSW w Rzeszowie na środowisko przedsiębiorstwa WSK-PZL Rzeszów). Część materiałów wyłączono ze SO i przerejestrowano na SOR krypt. „Biały”. Sprawę prowadzono do 09.03.1990. Akta zarchiwizowano pod sygn. 325/IV. Karta EO-4-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” KWMO Rzeszów; zapis w dzienniku rejestracyjnym KWMO/WUSW Rzeszów poz. 15713 oraz poz. 4824; zapis w dzienniku arch. działu IV WUSW Rzeszów poz. 325.; IPN Rz 053/13 (325/IV) t. 2.
24.05.1983 przerejestrowany z SO krypt. "Delta" do SOR krypt. „Biały” (nr rej. 15713), prowadzonej przez Wydz. V WUSW Rzeszów, następnie 12.06.1984 przerejestrowano do SOR „Koperta” (nr rej. 20230). Sprawa dotyczyła „nielegalnej konspiracyjnej grupy NSZZ Solidarność". 22.09.1989 sprawę wyrejestrowano, materiały zmikrofilmowano i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Rzeszów pod nr. 18167/II. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Rzeszowie; karta EO-4 z kartoteki statystycznej Wydz. „C” WUSW Rzeszów; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w dzienniku rejestracyjnym KWMO/WUSW Rzeszów poz. 15713 oraz 20239; zapis w dzienniku arch. działu II WUSW Rzeszów poz. 18167; zapis w dzienniku archiwalnym mikrofilmów poz. 1516/2; IPN Rz 044/926 (18167/II), t. 1-3; mkf. IPN Rz 00213/1/J.
Z powodu działalności w NSZZ „Solidarność” internowany w okresie 13.12.1981-29.04.1982 na wniosek KWMO Rzeszów. 29.04.1982 internowanie uchylono. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 7750/III. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Rzeszów; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta ewidencyjna R-5 z kartoteki O[środka] O[dosobnienia] Załęże; karta EO-6 z kartoteki zagadnieniowej Wydz. „C” WUSW Rzeszów; karta E-14/1 z kartoteki osób internowanych; zapis w dzienniku arch. spraw śledczych WUSW Rzeszów poz. 7750; zapis w dzienniku arch. mikrofilmów spraw śledczych poz. 216; ZSKO-88, ZSKO-90; IPN Rz 052/807 (7750/III); IPN Rz 52/560; IPN Rz 52/336; mkf. IPN Rz 00143/212/J; IPN Po 161/1, akta - wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego o sygn. IPN BU 01152/34, k. 45.
15.07.1983 Wydział Śledczy KWMO w Rzeszowie wszczął postępowanie przygotowawcze (nr 20/S/83) przeciwko Adamowi Śnieżkowi, oskarżonemu o to, że „udzielił pomocy osobom redagującym nielegalne pismo »Łącznik«, którego rozpowszechnianie miało na celu wywołanie niepokoju publicznego”. 26.07.1983 Wydział Śledczy KWMO w Rzeszowie skierował sprawę A. Śnieżka do Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie. 15.08.1983 Prokurator Wojewódzki w Rzeszowie umorzył postępowanie przygotowawcze (Ds. 36/83). Materiały zakończonych akt kontrolno-śledczych zarchiwizowano 23.01.1984 w Wydz. "C" WUSW Rzeszów pod sygn. 7842/III. Akta zmikrofilmowano. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Rzeszów; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta rejestracyjna z kartoteki Biura Śledczego MSW; zapis w dzienniku rej. postępowań przygotowawczych Wydz. Śledczego KWMO Rzeszów poz. 20/S/83; zapis w dzienniku arch. działu III Wydz. „C” WUSW Rzeszów poz. 7842; zapis w dzienniku arch. mikrofilmów WUSW Rzeszów poz. 289/3; ZSKO-88; ZSKO-90; IPN Rz 052/880 (7842/III); mkf. IPN Rz 00143/284/J; IPN Rz 39/36 (II Ds.36/83).
Nazwisko A. Śnieżka występuje w aktach SO krypt. "Azymut" (nr rej. 15747), prowadzonej w okresie 11.10.1980-24.03.1984 przez Departament III "A" MSW, jako „jedna z wielu osób wytypowanych do przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych”. Adam Śnieżek odmówił rozmowy z SB (nie wpuścił funkcjonariuszy do mieszkania). Akta zarchiwizowano pod sygn. 244/IV. IPN Rz 053/65 (244/IV).
Figuruje w aktach SOS krypt. "Płaca" (nr rej. 15319), prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Rzeszowie w okresie 02.06.1880-08.04.1981. Występuje imiennie w materiałach sprawy z powodu zaistniałego konfliktu pracowników „WSK PZL-Rzeszów” z pracownikami rozgłośni zakładowej WSK PZL-Rzeszów, z powodu ich niechęci do odczytania komunikatu na antenie „Wiadomości Fabrycznych" o interwencji organów MO i SB w Ustrzykach Dolnych. Akta zarchiwizowano pod sygn. 16831/II. IPN Rz 043/1074 t. 1, 2 (16831/II).
Figuruje w aktach SOR krypt. "Wódz" (nr rej. 15762), prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Rzeszowie w okresie 15.01.1980-14.08.1982 na czołowego działacza opozycji regionu rzeszowskiego. W materiałach Adam Śnieżek jest wymieniony w notatce służbowej funkcjonariusza SB „jako jeden z uczestników uroczystości patriotyczno-religijnych w dniu 03.05.1982 r. w Rzeszowie”. Akta zarchiwizowano pod sygn. 17048/II. IPN Rz 043/1164 (17048/II).
Figuruje w materiałach SOS krypt. "Wiodący" (nr rej. 16905), prowadzonej w okresie 31.07.1981-02.07.1982 przez Wydz. III "A" KWMO w Rzeszowie. W materiałach sprawy znajduje się „stenogram z wywiadu udzielonego przez Jerzego Milewskiego (szef Sekretariatu Sieci”) przedstawicielowi KZ NSZZ „Solidarność” Adamowi Śnieżkowi i nadanego przez radiowęzeł WSK PZL-Rzeszów w dniu 17.08.1981 r.”. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania działań propagandowych" i złożono w archiwum pod sygn. 17025/II. IPN Rz 0043/1147 (17025/II).
Figuruje w aktach SOR krypt." Styczeń 82", prowadzonej od 31.01.1982 przez Wydz. III WUSW Rzeszów, a dotyczącej działań SB w związku z ujawnieniem ulotki antypaństwowej pt. „31 stycznia 1982 r.”, w której nawoływano do zawieszenia stanu wojennego, uwolnienia Lecha Wałęsy oraz internowanych. Adam Śnieżek występuje w informacji dostarczonej przez TW ps. „Barbara”. Sprawę zakończono 16.10.1982, a akta zarchiwizowano pod sygn. 16988/II. IPN Rz 043/1130 (16988/II).
Figuruje w aktach SO krypt. "Azymut" (nr rej. 26773), prowadzonej 31.01.1985-23.01.1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła uzyskania danych ewidencyjnych o działalności „nielegalnych” zakładowych organizacjach związkowych, jak również w celu poznania struktur organizacji związkowych”. A. Śnieżek występuje również w doniesieniach tajnego współpracownika ps. „Józek” wykorzystywanego w ramach tej sprawy. Sprawę zakończono z uwagi na zmianę sytuacji społeczno-politycznej w kraju i zarchiwizowano pod sygn. 294/IV. IPN Rz 053/30 t. 1 i 2 (294/IV).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 389/25410 (EARZ 025410).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 94/08 zarządzenie z dnia 11.03.2009 dotyczące Adama Walentego Śnieżka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

.