Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Adam
Nazwisko: Łopatka
Miejsce urodzenia: Szlachcin
Data urodzenia: 10-11-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Od 1953 r. w PZPR. Od 1947r. czł. OMTUR, 1948-1956 ZMP.
Prawnik, od 1951r. wykładowca i profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, także dziekan i dyr. Instytutu Nauk Politycznych. Od 1969 do 1972r. dyr. Instytutu Nauk Prawnych PAN a od 1977r. dyr. Instytutu Państwa i Prawa PAN. Od 06.1972 r. do 11.1981 r. prezes ZG Zrzeszenia Prawników Polskich.
Od 01.01.1982 r. do 31.12.1982 r. konsultant w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR.
W 1986r. powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
Od 03.1976 r. do 08.1985 r. poseł na Sejm PRL VII-VIII kadencji. Od 1978r. czł. Komisji Praw Człowieka ONZ, czł. Komitety Wykonawczego Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Sztrasburgu.
Od 05.1987 r. do 1990 r. przewodniczący Trybunału Stanu.
Był także członkiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Poznaniu [brak danych]
Źródła: AAN KC PZPR CK/IX/524; Archiwum KPRM 3137/1078; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Uczelniany Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań PZPR 1956 1958 Archiwum KPRM 3137/1078
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 12-1971 Archiwum KPRM 3137/1078; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 136.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 02-1980 Archiwum KPRM 3137/1078; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 153, 179.
Kierownik Działu Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-11-1974 1-01-1982 AAN KC PZPR CK/IX/524; Archiwum KPRM 3137/1078; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 389.
Minister - Kierownik Urząd do Spraw Wyznań Warszawa 26-05-1982 7-05-1987 Archiwum KPRM 3137/1078; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 214, 239, 389.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 01-1990 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, władze naczelne, I sekretarze KW PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 68.
Pierwszy Prezes Sąd Najwyższy Warszawa 05-1987 1990 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 241, 389.
.