Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Kustra
Miejsce urodzenia: GARBATKA LETNISKO
Data urodzenia: 03-04-1953
Imię ojca: Marian
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Kustra był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Rakor" (rej. Sz 23928), prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie w okresie od 1.07.1982 do 26.09.1983, z powodu działalności w podziemnych strukturach "Solidarności". Materiały 15001/II zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowanego. Ryszard Kustra został internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie nr 265/82 z 27.08.1982, w której wskazano, że „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. W tym samym dniu wydano nakaz zatrzymania i doprowadzenia. Ryszard Kustra 28.08.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 240/82 z dnia 9.12.1982. W materiałach znajduje się m.in. protokół z zastosowania wobec internowanego szczególnego środka bezpieczeństwa oraz użycia siły fizycznej z 15.10.1982 wobec odmowy wyjścia celi. IPN Sz 266/101 (1/82).
Akta internowania. Ryszard Kustra został internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Szczecinie z 26.08.1982, w którym wskazano, że jest to osoba „szczególnie groźna dla bezpieczeństwa Państwa”. Ze zgromadzonej w materiałach dokumentacji wynika, że Ryszard Kustra był aktywistą NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Krajowy Zjazd tego związku. Zajmował się opracowaniem pism, odezw itp. W dniach 14-16.12.1981 wchodził w skład komitetu strajkowego w SSR „Gryfia” w Szczecinie. Za powyższe został zwolniony z pracy, jednak w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z działaczami związkowymi i rozpoczął „nielegalną działalność”. Otrzymał m.in. zadanie zorganizowania manifestacji ulicznych. Internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie nr 265/82 z 27.08.1982. Ryszard Kustra 28.08.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 240/82 z dnia 9.12.1982. IPN Sz 0012/367 (484/IV).
Materiały stanowią akta administracyjne zatytułowane „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<, wrzesień-październik 1981, część I”. Informator wydany został przez Biuro „C” MSW w Warszawie w roku 1984. W aktach znajdują się zdjęcia delegatów, dane osobowe obejmujące m.in. wykształcenie, zawód, miejsce pracy oraz krótka charakterystyka osoby i pełnionych funkcji w „Solidarności”. Ryszard Kustra występuje w materiałach jako osoba, która w NSZZ „Solidarność” pełniła funkcję przewodniczącego Komisji ds. Informacji i Propagandy w zakładzie pracy oraz członka Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. IPN Sz 0012/260 (1027/IV), IPN Gd 394/1/1.
Akta kontrolne dotyczące zakłócania uroczystości pierwszomajowych w roku 1983 w Szczecinie. Materiały zawierają m.in. dane statystyczne zastosowanych represji karnych i w sprawach o wykroczenia, dane osób zatrzymanych, szyfrogramy dotyczące ujawnionych zajść itp. Ryszard Kustra został zatrzymany 1.05.1983 i osadzony w areszcie w związku ze złożeniem kwiatów pod bramą Stoczni Szczecińskiej. IPN Sz 0013/408 (14899/III).
Materiały stanowią darowiznę osoby prywatnej zawierającą wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. Ryszard Kustra figuruje pod poz. 4348 jako internowany w okresie 27.08.1982-9.12.1982. IPN Po 161/1.