Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Marian
Nazwisko: Skotnicki
Miejsce urodzenia: Tyczyn
Data urodzenia: 03-12-1920
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały śledztwa prowadzonego m. in. wobec Mieczysława Skotnickiego w związku z jego działalnością w WiN. IPN-Kr-07/364 (445/III).
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego prowadzonego m.in. wobec Mieczysława Skotnickiego, podejrzanego o przynależność do nielegalnej organizacji WIN i pełnienie w niej funkcji korespondenta. IPN-Kr-111/1107 (Pr 3007/47).
Akta sądowe Akta postępowania sądowego wobec Mieczysława Skotnickiego. Wyrokiem WSR w Krakowie z 24.05.1948 r. skazany na 7 lat pozbawienia wolności za przynależność do WiN. IPN-Kr-110/249 t. 1 (Sr 445/48).
Akta operacyjne Materiały operacyjne dotyczące Mieczysława Skotnickiego, protokoły przesłuchań, życiorys, akt oskarżenia, oraz karta informacyjna Więzienia w Piechcinie z wnioskiem o zwolnienie (2.03.1955). IPN-Rz-042/109 (413/II).
Akta administracyjne Akta administracyjne Więzienia we Wronkach; Księgi główne i skorowidze więźniów. IPN-Po-3/63, IPN-Po-3/70, IPN-Po-3/71
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO] Skotnicki Mieczysław objęty został kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji, prowadzonej na jego osobę z powodu wcześniejszego członkostwa w WiN. IPN-Rz-043/491 (14739/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Mieczysław Skotnicki kontrolowany był w ramach kwestionariusza ewidencyjnego z powodu byłego członkostwa w WiN. IPN-Rz-043/634 (15593/II).
Akta administracyjne Protokół przekazania materiałów archiwalnych więźniów politycznych z zakładów karnych do archiwów poszczególnych KWMO. (mat. dotyczące Mieczysława Skotnickiego ujęto w protokole przekazania pod poz. 691) IPN-By-077/968
Charakterystyki Charakterystyka Mieczysława Skotnickiego, członka "nielegalnej" organizacji WiN. IPN-Rz-05/6
Charakterysyki Charakterystyka nr 200 dotyczy WiN Okręgu Krakowskiego, oraz osoby Mieczysława Skotnickiego członka "nielegalnej" organizacji WiN. IPN-BU-0172/199 t. 1
Charakterystyki Charakterystyka organizacji WiN Okręgu Krakowskiego. IPN-Kr-074/199 (200/X)
.