Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łakomy
Miejsce urodzenia: Siemkowice
Data urodzenia: 17-05-1940
Imię ojca: Roman
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany dwukrotnie, 13.12.1981 do 11.01.1982 oraz 30.08.1982 do 11.09.1982. IPN-Rz-052/768 (7711/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załeże. Powodem internowania były podejrzenia, o to "(...) że pozostając na wolności podejmować będzie działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa". IPN-Rz-57/356, IPN-Rz-57/496 t. 10, IPN-Rz-52/560, IPN-Rz-52/561, IPN-Rz-52/576a
Akta internowanego Internowany ponownie z powodu organizacji i udziału w niezależnych manifestacjach rocznicowych w sierpniu 1982. IPN-Rz-57/492, IPN-Rz-57/356
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Łakomy występuje (19.07.1982 do 30.08.1982) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Miasto", która dotyczyła zabezpieczenia operacyjnego przedsiębiorstw i instytucji gospodarki komunalnej oraz mieszkaniowej w Rzeszowie. IPN-Rz-053/47 (263/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Łakomy występuje w materiałach SOR krypt "Kosmos", jego dane figurują w wykazie "ustalonych właścicieli samochodów w latach 1980-81". Sprawa dotyczyła "kolportowania ulotek na terenie m. Rzeszowa w 1982". IPN-Rz-043/1144 (17022/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Łakomy występuje w ww. materiałach na listach związanych z funkcjonowaniem zarządu MKR-Rzeszów (14.11.1981-12.02.1982). Sprawa obiektowa krypt. "Azymut" wszczęta została na „Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ >Solidarność< w Rzeszowie”. Celem prowadzonej sprawy miała być „operacyjna ochrona” związku „głównie przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Łakomy kontrolowany był w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę. W dniu 08.06.1983 zmieniono charakter zainteresowania osobą ww. kontynuując rozpracowanie w ramach SOR krypt. "Bokser". IPN-Rz-00163/13 (18344/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Opór" od 28.02.1985 do 26.01.1990 z powodu działalności w RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1, 3
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. występuje w materiałach SO krypt. "Azymut II", figuruje na listach Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (22.05.1989-07.09.1989). IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 2
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (Rz-17/Z/99) wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.