Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Frankiewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 14-12-1958
Imię ojca: Przesław
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Stefan Bobrowski

Dodatkowe informacje:

Pseudonim "Stefan Bobrowski" uzupełniony został na podstawie publikacji: "Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89" T. 1, pod redakcją Jana Skórzyńskiego , Warszawa 2000.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. "działalności antypaństwowej" w ramach organizacji NZS oraz „Solidarność Walcząca”. Zarejestrowany pod nr 30937 dnia 17.02.1981 do SOR „Kuna”, którą 12.11.1986. włączono do SOR „Ośmiornica”. IPN Po 08/2356 (13051/II).
Akta administracyjne Dot. działalności w NZS. Rozpracowanie prowadzone było w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kuna”. IPN Po 06/215 t. 6, 14 (292/10).
Materiały ewidencyjne Wykaz akt osób internowanych - internowany 28.01.1982, w dniu 02.03.1982 zbiegł z Ośrodka Odosobnienia w Gębarzewie, gdzie ponownie został osadzony w czerwcu 1982. Internowanie uchylono 07.07.1982. IPN Po 88/94
Akta kontrolne śledztwa Dot. kolportażu nielegalnych ulotek powielanych przy użyciu pieczęci drukarskich. Aresztowany 26.08.1982, nakaz aresztowania uchylono 12.08.1983. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu zarejestrowała sprawę pod nr. PL Śl-II-93/82. Postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Po 04/3505 (15017/III).
Materiały ewidencyjne Figuruje pod nr. S.lot.W.64/83 w repetytoriach: Sądu Rejonowego w Poznaniu, Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu, Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu. Materiały archiwalne nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. postępowania wszczętego w związku z „zabraniem w celu przywłaszczenia maszyn elektrycznych do pisania, powielacza i innych przedmiotów” z pomieszczeń Zakładu Naprawy Maszyn Biurowych w Lesznie. Prokuratura zarej. sprawę pod nr. Ds-1/84. IPN Po 033/44 (44/III), IPN Po 0121/44 (44/3 mkf.).
Materiały ewidencyjne „W dniu 6.05.1984 będąc aresztowany dokonał ucieczki z aresztu WUSW w Lesznie”. Prokuratura Wojewódzka w Lesznie zarej. sprawę pod nr. Ds-6/84. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. Materiały archiwalne nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. podejrzenia o naruszenie prawa prasowego: „nielegalne powielanie wydawnictwa »Solidarność Walcząca«, rozpowszechnianie wrogich ulotek.”. Aresztowany 13.06.1985. Prokuratura zarej. sprawę pod nr. Ds- 96/85. Postępowanie zakończono 05.12.1985 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Sprawę umorzono w dniu 10.09.1986 na mocy amnestii. IPN Po 04/3567 (15100/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. nielegalnego powielania wydawnictwa „Solidarność Walcząca”. IPN Po 193/411.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w przechodzi w sprawie prowadzonej na byłego studenta Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, późniejszego członka „Solidarności Walczącej”. IPN Po 078/1/29.
Akta administracyjne Dot. posiadania i kolportażu ulotek oraz wydawnictw „o wrogiej treści politycznej”; udziału w wiecach i manifestacjach; organizowania strajków. Część spraw została zakończona orzeczeniami Kolegium ds. Wykroczeń (kary grzywny oraz przepadek mienia). IPN Po 06/286 t. 1, 5, 13, 20, 22, 39, 54, 55, 56, 63, 75, 77, 80.
Akta administracyjne Dot. sprawy kolportażu nielegalnych ulotek i wydawnictw prowadzonej przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Po 102/3 (4353/3)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę. Wpis na podstawie elektronicznej bazy danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
Akta administracyjne Korespondencja za 1988 rok: dot. postępowań prowadzonych przeciwko figurantowi przed Kolegium ds. Wykroczeń. 06/273/92 (351/64).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w przechodzi w sprawie dot. kolportażu nielegalnych ulotek na terenie Zakładu HCP. IPN Po 08/2159 (12780/II), IPN Po 0187/703 (12780/2 mkf.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w przechodzi w sprawie dot. "prowadzenia nielegalnej działalności politycznej w strukturach »S«". IPN Po 08/2231 (12882/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w przechodzi w sprawie dot. zagrożenia sytuacją strajkową w Zakładzie HCP. IPN Po 08/2106 (12712/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę - anulowane. EAPO 96890
.