Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Gerard
Nazwisko: Kroczek
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 26-03-1938
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Od 27.04.1961 r. w PZPR.
23.02.1981 r. wydalony z PZPR przez Centralną Komisję Kontroli Partyjnej.
W 1971 r. ukończył trzymiesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Partyjnej przy Komitecie Centralnym KPZR w Moskwie.
Pełnił funkcje członka Plenum i Egzekutywy w Komitecie Powiatowym PZPR w Tychach oraz członka Plenum i Egzekutywy w Komitecie Miejskim PZPR w Chorzowie.
Od 14.06.1978 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
22.04.1976-01.1981 był wiceministrem w Ministerstwie Górnictwa.
Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Zakładowy Kopalni Węgla Kamiennego "Lenin" Mysłowice PZPR 1964 1965 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Powiatowy Tychy PZPR 01-01-1966 31-01-1969 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Kierownik Wydział Węglowy Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 01-02-1969 28-12-1970 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
I Sekretarz Komitet Miejski Chorzów PZPR 29-12-1970 6-04-1972 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Członek brak Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1971 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych sekretariat Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 07-04-1972 4-04-1974 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1973 10-12-1979 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
Sekretarz Ds. Węglowych sekretariat Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 05-04-1974 30-04-1976 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, karta osobowa.
.