Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Turkowski
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 15-05-1944
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Członek ZMS. W PZPR od 25.11.1963 r. W latach 1969-1971 członek plenum KZ Politechniki Warszawskiej. Od 1973 do 1975 r. przewodniczący Rady Stołecznej FSZMP. Członek prezydium Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, prezydium Stołecznego Komitetu Frontu Jedności Narodu, radny Stołecznej Rady Narodowej (brak dokładnych informacji). Delegat na IX Zjazd PZPR w 1981 r. Słuchacz RSNS dla pracowników politycznych.
Źródła: APW: 1733/38, k. 104, 1733/788, k. 361, 1733/930 k. 179, 186.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek WKR Komitet Warszawski Warszawa PZPR 07-02-1975 29-06-1981 APW 1733/797, k. 90; Skład władz warszawskiej organizacji partyjnej cz. III 1971-1979, "Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej", Warszawa 1986, z. 8, s. 22, 38, 47; data końcowa oznacza koniec kadencji
I Sekretarz KM Otwock PZPR 10-1977 APW 1733//930, k. 179, 186
Członek Komitet Warszawski Warszawa PZPR 29-06-1981 21-01-1984 AAN, Wydz. Organizacyjny KC PZPR, sygn. 985/97, k. 306-307; APW 1733/788, k. 361; Skład władz warszawskiej organizacji partyjnej cz. IV 1981-1984, "Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej", Warszawa 1986, z. 9, s. 7; data końcowa oznacza koniec kadencji
Zastępca Kierownika Wydział Przemysłu Komitet Warszawski Warszawa PZPR 17-12-1983 APW 1733/788, k. 361 (wzmianka o pełnieniu funkcji)
.