Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: SANGERHAUSEN
Data urodzenia: 12-03-1943
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 13.02.1964 r.
W latach 1961-1963 członek Związku Młodzieży Socjalistycznej.
W latach 1963-1965 przewodniczący Koła Związku Młodzieży Wojskowej w jednostce Ludowego Wojska Polskiego w Nisku.
W latach 1965-1968 pełnił funkcje przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Nisku.
W okresie od 01.02.1968 r. do 30.09.1970 r. pełnił funkcje instruktora Komitetu Powiatowego w Nisku.
W okresie od 01.09.1973 r. do 12.08.1976 r. słuchacz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Partyjnej przy Komitecie Centralnym KPZR w Moskwie.
W latach 1976-1981 członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej oraz Wojewódzkiego Sztabu ORMO w Krośnie.
AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Od 1.01.1982 r. do 21.11.1989 r. pracownik Wydziału Polityczno-Wychowawczego KW MO Nowy Sącz, KWMO Rzeszów i WUSW Rzeszów.
AIPN Rzeszów, 00215/492, k. 40, 41.
Źródło: AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, 3, 4, 5; AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251; AIPN Rzeszów, 00215/492.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Powiatowy Ośrodek Pracy Partyjnej Komitet Powiatowy Nisko PZPR 01-10-1970 14-05-1971 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Sekretarz Ds. Propagandy Komitet Powiatowy Nisko PZPR 15-05-1971 31-08-1973 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 15-08-1976 1980 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Członek Sekretariat Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 15-08-1976 31-12-1981 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 1980 31-12-1981 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag, AIPN Rzeszów, 00215/492, k. 45, 49
Członek Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Krosno PZPR 1980 31-12-1981 AP Rzeszów O/Skołyszyn, Akta osobowe KW PZPR w Krośnie [dot.] Mazura Jana [dokumentacja niearchiwalna], 251, b. pag.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie II Wydział Karny z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie o sygn. II AKa 98/11/L stwierdzające, że Jan Mazur jako radny złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

.