Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Stachowiak
Nazwisko rodowe: Juryńska
Miejsce urodzenia: CHEŁMŻA
Data urodzenia: 03-07-1946
Imię ojca: Marian
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Osoba do sprawy obiektowej, ze sprawy wyłączono SOS „Joanna”. Nr arch. 85/IV, mat. brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę wszczęto z uwagi na „wykorzystywanie przez w/w związku zawodowego do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono, ponieważ w/w zamieszkała na stałe w Poznaniu. Wpis na podstawie zapisów kartot. - ewid. Materiały arch. 448/II, zniszczono w styczniu 1990.
Sprawa Obiektowa [SO] Przechodzi w sprawie – „uleganie wpływom antysocjalistycznym”. Sprawa dotyczyła działalności w Międzyzakładowym Komitecie założycielskim NSZZ "Solidarność" w Lesznie. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Akta internowania Internowana w areszcie śledczym w Ostrowie Wlkp. - „zaktywizowanie wrogiej działalności przeciwko działaczom partyjnym i organom władzy. Była przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego NSZZ »Solidarność« Ziemi Wschowskiej”. IPN Po 037/4.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przechodzi w sprawie, która dotyczyła grupy opozycyjnej związanej z kościołem p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. W związku ze sprawą, w czerwcu 1986 roku w mieszkaniu w/w przeprowadzono rewizję. IPN Po 08/1832 (12095/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła „nielegalnej” działalności NSZZ „Solidarność”. W/w została dorejestrowana do SOR „Spółka”. IPN Po 08/2237 (12989/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Przechodzi w sprawie dotyczącej grupy 6 osób podejrzanych o kolportaż pisma „Róbmy Swoje” na terenie Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. IPN Po 08/2237 (12989/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przechodzi w sprawie – „próba reaktywowania »Solidarności«”. IPN Po 08/2018 (12579/II); IPN Po 0187/564 (mkf 12579/2).
Akta administracyjne Przechodzi w aktach „Wystąpienia 1988”. IPN Po 06/273/44.
Akta administracyjne Przechodzi w aktach kolegium do spraw wykroczeń, które były w dyspozycji b. Wydziału "C". IPN Po 06/286.
.