Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Henryk
Nazwisko: Dymarski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 18-10-1949
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Lech Dymarski występuje w aktach sprawy dotyczącej działalności w „nieformalnych grupach antysocjalistycznych”. KE przekształcono w SOR 08.08.1975. IPN Po 08/1838 (12103/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na Lecha Dymarskiego. Powód: „prowadzenie wrogiej działalności politycznej”. SOS przekształcono w SOR dnia 04.06.1976. W okresie 28.09.1981-01.12.1983 sprawę prowadził Wydział III-A KWMO/WUSW Poznań. Dnia 12.11.1981 zmieniono nr rej. sprawy z 22574 na 31922. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Poznaniu pod sygn. 12965/II. IPN Po 08/2402 (12965/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Lech Dymarski występuje w materiałach SOR zarejestrowanej przez Wydział IV Departamentu III MSW, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność KSS "KOR" na terenie całego kraju. 17.11.1977 sprawę przejął Wydział IX Departamentu III. IPN BU 0204/1405 (50966/II) t. 11, 14, 15.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Lech Dymarski występuje w aktach SOS krypt. "Nonet" założonej na „nieformalną grupę antysocjalistyczną [działającą] w środowisku młodzieżowym”. IPN Po 08/1296 (11004/II) – akta; IPN Po 0186/588 (767/2 J/D 39/39) – mikrofilm.
Sprawa Obiektowa [SO] Lech Dymarski występuje w materiałach SO, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 t. 2-3, 11, 19-25, 27-28 (185/IV).
Akta operacyjne Lech Dymarski występuje w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. Tom stanowią raporty przekazane przez KWMO/WUSW do Wydziału V Departamentu III MSW dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. Z treści materiałów wynika, że Lech Dymarski był działaczem KOWzP województwa poznańskiego przy MKZ NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, a także współpracownikiem KSS „KOR”. IPN BU 0222/747 (54236/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Lech Dymarski – działacz NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska – występuje w aktach SO krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV)
Akta operacyjne Lech Dymarski występuje w materiałach dotyczących internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają wykazy osób internowanych i zatrzymanych po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2).
Materiały ewidencyjne Lech Dymarski - członek Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a także działacz KSS "KOR" - został internowany po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego na wniosek Wydziału V KWMO w Poznaniu. Z treści zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, że w trakcie internowania Lech Dymarski przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Lecha Dymarskiego – członka Prezydium w Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” – po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. Powód internowania: „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa wojew[ództwa] poznańskiego”. Osadzony w Zakładzie Karnym w Wejherowie. Przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia przy Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka. IPN BU 448/95 (95/10/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Lech Dymarski występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN Gd 003/176 t. 1 (200/IV).
Sprawa Obiektowa [SO] W ramach SO krypt. „Zachód” funkcjonariusze Wydziału III Departamentu V MSW rozpracowywali zagraniczne ośrodki NSZZ „Solidarność”. Akta w większości zawierają meldunki i dokumenty o charakterze planowym. Lech Dymarski występuje w treści „Informacji dot. negatywnych wypowiedzi poza granicami kraju niektórych działaczy NSZZ >Solidarność<” sporządzonej 28.12.1981 w Departamencie V MSW. IPN BU 01419/378 (2447/IV)
Akta kontrolne śledztwa Lech Dymarski występuje w aktach sprawy dotyczącej „kolportażu wrogich poglądów i materiałów”. Prokuratura zarejestrowała sprawę pod nr Pl Sl II 94/82. IPN Po 04/3485 (14983/III).
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom kierownictwa NSZZ „Solidarność”. Postępowanie umorzono na mocy amnestii ogłoszonej ustawą z 21.07.1984. W materiałach występuje Lech Dymarski – działacz NSZZ „Solidarność” z Poznania, w czasie stanu wojennego internowany w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Z treści znajdującego się w aktach pisma skierowanego do dyrektora Departamentu V MSW wynika, że Lecha Dymarskiego planowano objąć śledztwem. Akta zawierają również protokół oględzin akt paszportowych wyżej wymienionego z 24.02.1982. Z treści dokumentu wynika, że w 1979 r. Dymarski otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Belgii. IPN BU 010092/1 (7596/3)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Lech Dymarski występuje w aktach sprawy dotyczącej reaktywowania działalności KSS "KOR" przez byłych członków. IPN Po 08/1737 (11867/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Lech Dymarski występuje w aktach sprawy dotyczącej powstania „nielegalnej struktury »Międzyzakładowej Rady Solidarności«”. IPN Po 08/1767 (11950/II).
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność« wrzesień-październik 1984 r.”. IPN Po 078/39/2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy prowadzonej w związku z podejrzeniem funkcjonariuszy SB o współpracę z „nielegalną opozycją”. Lech Dymarski podejrzany był o utrzymywanie kontaktów z Poznańskim Oddziałem „Solidarności Walczącej”. IPN Po 078/1/29 (0019/86/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy prowadzonej w związku z podejrzeniem funkcjonariusza SB o kontakty z "nielegalną opozycją". W mieszkaniu Lecha Dymarskiego we wrześniu 1986 r. dokonano przeszukania, podczas którego odnaleziono „nielegalne” znaczki. IPN Po 078/1/68.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Lech Dymarski występuje w aktach sprawy dotyczącej prób reaktywowania NSZZ „Solidarność”. Powodem zakończenia sprawdzenia operacyjnego było „zaniechanie działalności” przez podejrzanego. IPN Po 08/2018 (12579/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Lech Dymarski występuje w aktach SO, w ramach której Służba Bezpieczeństwa „kontrolowała operacyjnie” Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarności”, ponieważ „nie uzyskała zgody na działalność”. Akta zawierają m.in.: karty identyfikacyjne z danymi personalnymi członków KKW „S”, notatki służbowe, szyfrogramy oraz dokumenty wytworzone przez KKW „S”. IPN BU 0236/425 (2551/IV)
Akta administracyjne Występuje w aktach jako uczestnik manifestacji, która odbyła się 18.11.1988 po Mszy Św. odprawianej w intencji Ojczyzny w kościele ojców Jezuitów w Poznaniu. IPN Po 06/286/2 (366/2/39).
Materiały ewidencyjne Lech Dymarski został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW z racji kontaktów z dyplomatami zagranicznymi. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Wobec Lecha Dymarskiego Wydział III WUSW w Poznaniu wniósł zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres 2 lat. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.