Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewaryst
Nazwisko: Waligórski
Miejsce urodzenia: Pobiedziska
Data urodzenia: 19-08-1937
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] „Wroga działalność polityczna polegająca na utrzymywaniu bliskich kontaktów ze środowiskiem tzw.: »podziemia politycznego«”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Materiały arch. nr 13043-II zniszczono w październiku 1989.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] „Wroga działalność polityczna polegająca na organizowaniu NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy”. IPN Sz 00/515 (13217/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w był inwigilowany w związku z „wrogą działalnością polegającą na utrzymywaniu bliskich kontaktów ze środowiskiem szczecińskiego podziemia »Solidarności«.” IPN Sz 00/515 (13556/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy działalności w NSZZ „Solidarność” - I Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku-Oliwie. IPN Gd 003/166 t. 21.
Kandydat na tajnego współpracownika [KTW]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.11.1981 w/w został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KWMO Poznań jako kandydat na tajnego współpracownika. Dnia 08.01.1983 materiały przerejestrowano na SOR „Flep”, a następnie w marcu 1983 materiały przekazano do Wydz. II. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzany o "utrzymywanie ścisłych kontaktów z kierownictwem szczecińskiego podziemia »Solidarności«”. W dniu 14.12.1983 materiały przekazano do Wydz. V a 10.06.1985 przekształcono na KE (Kwestionariusz Ewidencyjny) „Góra”. Mat. arch. nr 17146/II zniszczono. IPN Sz 0053/515 (mkf 17146/2).
Akta Śledcze W dniu 16.12.1981 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie przedstawił w/w zarzut o to, że 14.12.1981 jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” wydał odezwę, w której nawoływał do podjęcia generalnego strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej oraz „wzywał żołnierzy WP do niepodporządkowania się władzom wojskowym”. Od 16 do 15.03.1982 w/w przebywał w areszcie. W dniu 04.03.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił w/w od zarzutów. IPN Sz 0013/224, 2t. (14319/III); IPN By 51/38-47; IPN Sz 196/1 (Pg. Śl. 65/81).
Akta internowanego Kontynuował działalność związkową poprzez „organizowanie spotkań z byłymi działaczami »S«” W dniu 05.05.1982 zatrzymany przez funkcjonariuszy SB i dnia 07.05.1982 decyzją nr 165/82 internowany. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim i Strzebielinku. IPN Gd 159/459 (O.O. Strzebielinek); IPN By 233/100 (Z.K. Włocławek); IPN Sz 0012/367 t.9.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata „do odwołania, objęty aktem oskarżenia za organizowanie i kierowanie strajkiem w stoczni im. A. Warskiego”. EASZ 085799.
.