Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arnold Zbigniew
Nazwisko: Maciejewski
Nazwisko rodowe: Zgorzałek
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 21-10-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Alfreda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr. rej. 18640 w kategorii ZO, następnie 17.12.1987 przerejestrowany jako figurant do SOR "Młodociani” (nr rej. 18265). Powodem rozpracowywania były podejrzenia o "nielegalną propagandę polityczną, współudział w kierowaniu Federacją Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur w Kętrzynie i produkcja oraz kolportaż ulotek”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne postępowania sprawdzającego przeciwko Arnoldowi Zgorzałkowi, zatrzymanemu 27.01.1988 za przewóz wydawnictw bezdebitowych i urządzeń do ich powielania. Mieszkanie zatrzymanego zostało dwukrotnie poddane rewizji - 27.01.1988 oraz 26.03.1988. Wniosek o ukaranie do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Kętrzynie skierowano 21.03.1988. IPN Bi 086/247 (5757/III)
Akta sądowe Orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Kętrzynie oraz Kolegium II instancji w Olsztynie w sprawie przeciwko Arnoldowi Zgorzałkowi, obwinionemu o gromadzenie w celu rozpowszechniania wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność” i Federację Młodzieży Walczącej oraz o posiadanie "nielegalnych” narzędzi drukarskich. Orzeczenie Kolegium I Instancji z 20.04.1988 – grzywna z zamianą na 50 dni aresztu – zostało orzeczeniem II instancji z 31.05.1988 uchylone i zamienione na karę grzywny bez zamiany na areszt. IPN OL 13/5
Akta sądowe Orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Kętrzynie oraz Kolegium II instancji w Olsztynie w sprawie przeciwko Arnoldowi Zgorzałkowi, obwinionemu o gromadzenie w celu rozpowszechniania wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność” i Federację Młodzieży Walczącej oraz o sondowanie "zaplecza społecznego do działalności podziemnej.” Orzeczenie kary grzywny i przepadku przedmiotów „przeznaczonych do popełnienia wykroczenia” z 16.06.1988 zostało utrzymane przez Kolegium II instancji 19.07.1988 IPN OL 13/8
Teczka pracy TW W teczce pracy TW ps. "Maciej" znajduje się jedno doniesienie dotyczące Arnolda Zgorzałka. IPN Ld 0040/2300, t. 2 (46783/I)
.