Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Franciszek
Nazwisko: Dutkiewicz
Miejsce urodzenia: Mikstat
Data urodzenia: 06-07-1959
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Twardy" założonej na fakt prowadzenia "wrogiej działalności nielegalnej grupy antysocjalistycznej". Sprawę zarejestrowaną 01.07.1982 pod nr. 44682 prowadził Wydz. V (następnie V-1 KWMO/WUSW Wrocław). Materiały złożono 30.07.1987 w archiwum WUSW Wrocław pod nr. II-102954. Dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW Wrocław, poz. 44682; dziennik archiwalny Wydz. "C" WUSW Wrocław, dział II, poz. 102954. Brak materiałów pozwalających na ustalenie czy nr. rejestracyjny SOR krypt. "Twardy" jest tożsamy z nr. rejestracyjnym Rafała Dutkiewicza.
Akta paszportowe. W aktach znajduje się pismo zastępcy naczelnika Wydz. III KWMO Wrocław z dnia 11.01.1980 z informacją, iż Rafał Dutkiewicz pozostaje w zainteresowaniu Wydz. III w związku z aktywną działalnością w ramach SKS. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 524/289255 (EAWR 289255).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-134/10, zarządzenie z dn. 30.04.2010 dot. Rafała Dutkiewicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.