Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Robert
Nazwisko: Raczyński
Miejsce urodzenia: Lubin
Data urodzenia: 03-04-1962
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezydent Miasta Urząd Miasta Lubin (powiat lubiński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w materiałach SOR krypt. "Elipsa" (103526/II) dot. innych osób. Sprawa dotyczyła grupy osób zaangażowanych w działalność w strukturach nielegalnej Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Akta o sygn. IPN Wr 024/8872 t. 8, s. 194.
Akta paszportowe. Karta Pz-27 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Legnica; akta o sygn. IPN Wr 502/113254 (EALG 113254).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-375/08 zarządzenie z dnia 12.12.2008 dotyczące Roberta Raczyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.