Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Zaremba
Miejsce urodzenia: Gierałty Nowe
Data urodzenia: 09-06-1942
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Zatrzymany dn. 31.08.1984 r. w ramach działań prewencyjnych w okolicach Katedry. W klapie marynarki miał wpięty orzełek z koroną oraz znak Polski Walczącej. Przebywał w towarzystwie osób używających słów - "śmierć komunie". Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiałów brak-wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Prowadzenie wrogiej działalności w określonych środowiskach załóg zakładów pracy". Sprawę zakończono 09.05.1989 r., a materiały włączono do SOR "Dom". IPN Ka 0169/1662 j.1-2 (43788/2), IPN Ka 048/683 (43788/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu zawiązania się Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "Kombud" w Mysłowicach. Sprawę zakończono z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. IPN Ka 0169/1662 j.1-2 (43788/2), IPN Ka 048/683 (43788/II).
.