Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Mikołaj
Nazwisko: Treffon
Miejsce urodzenia: Polska Cerekiew
Data urodzenia: 19-12-1969
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Bernadeta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Pawłowiczki (powiat kędzierzyńsko-kozielski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Wr 519/494496 (EAOP 494496) - poprzednia sygn. arch. EAOP 335696.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 191/09 zarządzenie z dnia 27.10.2009 r. dotyczące Jerzego Treffona – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.