Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 06-11-1954
Imię ojca: Łukasz
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.11.1989 zarejestrowany pod nr. 15447 przez Wydz. III WUSW Kalisz w kategorii kTW. Dziennik rejestracyjny WUSW Kalisz poz.15447; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Pomimo reorganizacji MSW (zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 075/89 z 24.08.1989), w WUSW Kalisz, w listopadzie 1989 nadal istniały poprzednie struktury organizacyjne, skutkujące występowaniem Wydz. III WUSW Kalisz, zamiast Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, który utworzono na mocy ww. zarządzenia z dotychczasowych Wydz. III, III "A" i IV SB.
Wymieniony imiennie. Brak jakichkolwiek informacji operacyjnych. Zapis z ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 537/102422 (EAKL 102422).
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1535/435913 (EAKL 435913).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 401/08 zarządzenie z dnia 28.06.2010 r. dotyczące Janusza Pęcherza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.