Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zdzisław Czesław
Nazwisko: Banaś
Miejsce urodzenia: Tąpkowice
Data urodzenia: 18-04-1957
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Siewierz (powiat będziński) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
20.03.1984 zarejestrowany przez Pion II SB RUSW w Zawierciu jako kandydat na tajnego współpracownika pod nr. KA-55456. 26.06.1984 zmieniono kategorię rejestracji na TW pseudonim "Klemens" oraz jednostkę na Pion VI RUSW. Pozyskany do zagadnienia: "nieprawidłowości w funkcjonowaniu bazy i nadbudowy w rolnictwie". 29.01.1990 materiały wycofano z ewidencji i zniszczono, nie przekazując do archiwum. Karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; karta EO-4-B/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; poz. 55456 z dziennika rejestracyjnego WUSW Katowice; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Wymieniony imiennie bez jakichkolwiek informacji operacyjnych. Zapis w ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ka 205/6975 (EAZW 6975); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zdzisław Banaś w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w dn. 12.03.2008 r. w trybie ustawy z dn. 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.), ujawnił, że był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy. W zarządzeniu Ppl Ka 177/08 z dnia 06.07.2009 r., dotyczącym Zdzisława Banasia, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.