Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Pawluś
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 20-05-1955
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 26.02.1982 przez Wydz. III KWMO Krosno pod nr 4551 jako osoba rozpracowywana do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Plakat" (nr rej. sprawy 4463, prowadzona od 31.12.1981). Sprawa dotyczyła produkcji i kolportażu ulotek o wrogiej antypaństwowej treści. Sprawa została wyrejestrowana 25.08.1984, materiały złożono w archiwum WUSW Krosno do nr 1009/II, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 425B z dnia 10.01.1990. Karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Wydziału "C" WUSW Rzeszów Krosno Przemyśl; dziennik archiwalny WUSW Krosno, poz. 1009/II; dziennik rejestracyjny WUSW Krosno, poz. 4551 oraz poz. 4463; dziennik archiwalny działu II WUSW Krosno, poz. 1009/II; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
27.02.1982 Wydział Śledczy KWMO Krosno wszczął wobec wymienionego postępowanie nr RDS 6/82 (Pg. Śl II-41/82). Powodem było rozpowszechnianie ulotek o treści antypaństwowej. Dnia 31.03.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rozprawie w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych. Osadzony w zakładzie karnym w Hrubieszowie. Materiały złożono w archiwum WUSW Krosno do nr 104/III w dniu 6.04.1984. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Krosno; dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych WUSW Krosno, poz. KS 6/S/82; dziennik archiwalny działu III WUSW Krosno, poz. 104/III; akta sprawy karnej o sygn. IPN-Rz-287/76 (Pg. Śl. II-41/82); akta o sygn. IPN-Rz-071/67 (104/III); akta sądowe o sygn. IPN BU 1357/238 i IPN BU 1357/239 (So.W.244/82, Pg.Sl.II-41/82); zapisy w elektronicznej bazie danych ZSKO; karta E-14/1 z kartoteki osób internowanych Biura "C" MSW; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Referent" nr rej. KS 8138. Rejestracji dokonał Pion V RUSW Jasło w dniu 23.01.1986. Kontrolowany był z powodu "wrogiej działalności politycznej". Kontroli zaniechano 14.10.1989. Materiały złożono w archiwum WUSW Krosno do nr 2132/II w dniu 27.10.1989, następnie zniszczono za protokołem nr 425B dnia 10.01.1990. Karta MKr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydział "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Krosno, poz. 8138; dziennik archiwalny działu II WUSW Krosno, poz. 2132; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Dwukrotnie objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych przez RUSW Jasło. W 1985 zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata do dnia 31.12.1987 (Z-0711/87). Drugie zastrzeżenie o numerze Z094/88 z dn. 27.10.1987 podtrzymało poprzednią decyzję. Karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; zapis z elektronicznej bazy danych ZSKO; akta o sygn. IPN Kr 37/447535 (EAKR 447535); mikrofilm o sygn. IPN Kr 50/447535.
Akta paszportowe. Karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; wydruk z elektronicznej bazy danych ZSKO; akta o sygn. IPN Kr 37/447535 (EAKR 447535); mikrofilm o sygn. IPN Kr 50/447535.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz-71/09 zarządzenie z dn. 29.01.2010 dot. Adama Pawlusia. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.