Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Muzyka
Miejsce urodzenia: Umieszcz
Data urodzenia: 11-03-1960
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Jasło (powiat jasielski) 11-01-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAKS 44431, EAKS 3205/S). Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. EARZ 4755/S. Akt o sygn. EAKS 44431, EAKS 3205/S nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz-128/08 zarządzenie z dnia 31.12.2008 r. dotyczące Jana Muzyki – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.