Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Leonarda
Nazwisko: Płoszaj
Nazwisko rodowe: Ratkiewicz
Miejsce urodzenia: Ozimek
Data urodzenia: 29-09-1960
Imię ojca: Karol
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Opole (powiat opolski) 07-05-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Wr 519/64415 (EAOP 64415); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 106/09 zarządzenie z dnia 14.04.2009 r. dotyczące Leonardy Płoszaj – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.