Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Andrzej
Nazwisko: Gisman
Miejsce urodzenia: Kędzierzyn-Koźle
Data urodzenia: 15-06-1955
Imię ojca: Ernest
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle (powiat kędzierzyńsko-kozielski) 27-05-2021
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 09.12.1989 zarejestrowany pod nr. 35019 przez Pion II RUSW Kędzierzyn Koźle jako kandydat na TW. Dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW Opole, poz. 35019; teczka kandydata na TW o sygn. IPN Wr 00253/16 (OP 32); karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Opole i karta EO-4/77 z kartoteki statystycznej WUSW Opole; karta EO-4/77 i karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Teczkę kTW prowadzono w okresie 23.10-23.11.1989.
Akta paszportowe (EAOP 412136). Akt paszpotowych o sygn. EAOP 412136 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-195/10 zarządzenie z dnia 12.05.2010 dotyczące Józefa Gismana – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.