Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Piotr
Nazwisko: Gaida
Miejsce urodzenia: Strzelce Opolskie
Data urodzenia: 30-01-1967
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie (powiat strzelecki) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Opole; akta o sygn.IPN Wr 519/701366 (EAOP 701366).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 54/09 zarządzenie z dnia 27.03.2009 dotyczące Waldemara Gaidy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.