Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stanisław
Nazwisko: Wrona
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 26-03-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-41/09, zarządzenie z dn. 25.05.2009 dot. Tadeusza Wrony. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. zabezpieczenia operacyjnego Politechniki Częstochowskiej. IPN Ka 010/8 (10/IV) t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR założono 9.9.1983, w dn. 22.11.1983 dorejestrowano ww. pod nr. 7494 w charakterze figuranta. Sprawa dot. wysłania m. in. przez T. Wronę petycji do Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie przywrócenia do pracy pracownika uczelni, który został tymczasowo aresztowany za działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Materiały złożono w archiwum po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z figurantem. IPN Ka 027/618 (1213/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 29.05.1985 do 29.05.1987. Anulowano 30.07.1987. EACZ 13441