Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 15-12-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie struktur NSZZ "Solidarność" FMWiG Glinik w Gorlicach po stanie wojennym. Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Kr 033/624 t. 1-5 (1818/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowanie Stanisława Dudka w ramach KE, działacza NSZZ "Solidarność" w FMWiG "Glinik" w Gorlicach. A następnie rozpracowanie w kolejnych miejscach pracy po wyjściu z więzienia. IPN Kr 033/1038 (2494/II)
Akta internowanego 1) Akta internowania Stanisława Dudka. 2) Skorowidz internowanych przewiezionych do ZK w Uhercach. 3) Karty ewidencyjne internowanego. IPN Rz 52/512, IPN Rz 57/497, 489; IPN Rz 52/576, IPN Rz 57/496 t.IX, k.11, IPN Rz 57/492 k.5,7
Akta kontrolno śledcze Aresztowania z Gorlic i okolic za kolportaż i druk nielegalnych wydawnictw oraz działalność związkową, umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 037/493 (496/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna NSZZ "Solidarność" w woj. nowosądeckim. IPN Kr 038/12 t.1-10, t.17 (41/IV)
Akta operacyjne Doniesienie z 1983 r. w teczce pracy TW ps. "Bogdan" (nr NS 1254) dot. Stanisława Dudka. IPn Kr 0032/2678 t.2 (3973/I)
Akta operacyjne Teczka pracy TW ps. "Barbara" (nr NS 8028) - doniesienia na Stanisława Dudka i innych. IPN Kr 0032/1812 t.1 (2801/I)
Akta operacyjne Teczka pracy TW ps. "Władek" (nr NS 9528) - informacje dot. Stanisłwa Dudka i innych. IPN Kr 0032/1763 t.2 (2733/I)
Akta operacyjne Teczka pracy TW ps. "Bronisław" (nr NS 5002) - doniesienia dotyczące Stanisława Dudka. IPN Kr 0032/177 t.2 (451/I)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Dudek był rozpracowywany w ramach sprawy dot. działalności niezależnego samorządu pracowniczego na terenie FMWiG Glinik w Gorlicach po stanie wojennym. Akta o sygn. 1596/II zniszczono w 1989 r. Inf. na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.