Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Kalkowski
Miejsce urodzenia: Bieżuń
Data urodzenia: 14-04-1965
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Gozdowo (powiat sierpecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 0919/20191 (EACI 20191).
Akta paszportowe (EAPL 146740). Akt paszportowych o sygn. EAPL 146740 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 171/09/1 zarządzenie z dnia 11.08.2009 dotyczące Dariusza Kalkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.