Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Stanisław
Nazwisko: Kopeć
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 12-01-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maciej Kopeć w dniu 13.05.1983 został zarejestrowany pod numerem 26328 przez Wydz. III-1 KWMO w Szczecinie jako sprawdzany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Meduza", prowadzonej pod tym samym numerem rejestracyjnym. Sprawę wszczęto w związku z podejrzeniem ww. o udział w "nielegalnym" zgromadzeniu. Wyrejestrowano w dniu 18.10.1983 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin pod numerem 15029/II, a następnie zniszczone. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 26328 z dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW w Szczecinie; poz. 15029/II z dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW w Szczecinie; karta Mkr-2 i karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Na karcie Pz-35 znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych ZUR/84/68/EASz/85 z dnia 16.09.1985. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/70036 (EASZ 70036).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 278/08 - Zarządzenie z dn. 27.11.2008 dot. Macieja Stanisława Kopcia. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.