Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Marek
Nazwisko: Tyrlik
Miejsce urodzenia: Cisiec
Data urodzenia: 02-01-1960
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Węgierska Górka (powiat żywiecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
07.03.1987 został zarejestrowany przez Wydz. VI WUSW w Bielsku-Białej w kategorii kandydat na tajnego współpracownika pod nr. BB-12414. W dniu 20.03.1987 zmieniono kategorię rejestracji na TW ps. "Piotr", następnie w 1989 przekazano na stan Wydz. OKPP WUSW Bielsko-Biała. Pozyskanie nastąpiło w ramach sprawy obiektowej (SO) krypt. "Fernando" (nr rej. BB-10482), zarejestrowanej 01.06.1985 przez Wydz. VI WUSW Bielsko-Biała pod kątem organizacji społeczno-politycznych w środowisku wiejskim. Akta SO wybrakowano w 1990. Materiały TW zostały zdjęte z ewidencji w dniu 30.01.1990 i zniszczone ze względu na znikomą wartość operacyjną za protokołem brakowania CB 01589/90. Karty EO-4/77 i E-16 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Bielsko-Biała; karta EO-4/77 z kartoteki rejestracyjnej WUSW Bielsko-Biała; dziennik rejestracyjny WUSW Bielsko-Biała, poz. 10482 i 12414; dziennik archiwalny działu IV, poz. 113; karty EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
W 1987 dopuszczony przez Wydział "C" WUSW w Bielsku-Białej do prac obronnych i zarejestrowany do segregatora MOB 71/3202 . Karta Mkr-2 z kartoteki dopuszczonych do tajemnicy państwowej (MOB) WUSW Bielsko-Biała; materiały MOB o sygn. IPN Ka 0312/13 t. 15; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ka 207/823317 (EABB 823317).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ka 203/09 zarządzenie z dnia 12.05.2010 dotyczące Piotra Tyrlika – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.