Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Stefan
Nazwisko: Mietelski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-02-1933
Imię ojca: Leon
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze dotyczące ww. podejrzanego o przynależność do organizacji pn. Związek Walczącej Młodzieży Polskiej (ZWMP). Materiały w dn. 27.12.1952 złożono do archiwum Wydz. X WUBP w Krakowie do nr 12524/I. Następnie dn. 24.03.1972 zostały przerejestrowane do nr 3519/III. IPN Kr 07/3302 (3519/III). Dawna sygn. arch. 12524/I.
Akta prokuratorskie Sprawa przeciwko M. Mietelskiemu i innym podejrzanym o udział w ZWMP. IPN Kr 111/3077 (Pr II 220/52)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru w sprawie przeciwko M. Mietelskiemu i innym podejrzanym o udział w organizacji ZWMP, "usiłujacej przemocą zmienić ustrój PRL". IPN Kr 111/3525 (W 134/53)
Akta sądowe Akta sądowe dot. udziału ww. w ZWMP. Wyrokiem sądu z 26.03.1953 M. Mietelski otrzymał karę 4 lat więzienia. Zwolniony warunkowo dn.03.11.1954. IPN Kr 110/4988 (Sr 105/53)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Akta dotyczą m. in. ww. Rozpracowywany z powodu przynależności do ZWMP. IPN Kr 010/9892 (10073/II - gr)
Charakterystyka Charakterystyka nr 44 dot. "Związku Walczącej Młodzieży Polskiej", działającego w okresie: 17.09.1950-02.10.1952 w Krakowie. Zawiera: charakterystykę, kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępczy. IPN Kr 074/43 (44/X)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Mietelskiego. Odmowa wydania paszportu z dn. 27.04.1959. IPN Kr 37/25158 (EAKR 25158)
.