Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Euzebiusz
Nazwisko: Ciążela
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-10-1931
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 15.12.1948 r., w PPR od 10.09.1948.
Członek Związku Walki Młodych (10.06.1947 – 22.07.1948), Związku Młodzieży Polskiej (07.1948 – 1956), Związku Młodzieży Wiejskiej (1956 – 1965 lub 1961 – 1965; rozbieżne dane). W organizacjach młodzieżowych pełnił funkcje:
1) 15.07.1951 – 30.08.1952 instruktora w ZW ZMP w Kielcach,
2) 01.09.1961 – 30.11.1965 wiceprzewodniczącego ZW ZMW w Kielcach.
W okresie 01.09.1953 – 30.08.1954 pracował jako inspektor oświaty i wychowania (względnie inspektor kadr – rozbieżne dane) w Miejskiej Radzie Narodowej w Warszawie. W latach 1956 – 1961 był nauczycielem w Prabutach i Kielcach.
Radny rad narodowych, był wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Prabutach 1957 – 1960, przewodniczącym MRN w Kozienicach 1974 – 1975, przewodniczącym MRN w Radomiu 1977 – 1981.
Wykształcenie: mgr filologii polskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie (1952-1956).
Przeszkolenie partyjne: roczne studium w Centralnej Szkole Partyjnej.
Pełnił funkcje: sekretarz POP w Szczekocinach, I Sekretarza KU PZPR w WSP w Warszawie, sekretarza KM PZPR w Prebutach, członka KW PZPR i WKKP w Kielcach, członka Sekretariatu KW PZPR w Radomiu (brak bliższych danych).
W latach 1965 – 1974 był kolejno: starszym instruktorem i zastępcą kierownika W. Organizacyjnego KW PZPR w Kielcach; posiadane materiały nie pozwalają na określenie, kiedy nastąpiła zmiana stanowiska.
Występujące w źródłach rozbieżności dotyczące przebiegu kariery partyjnej odnoszą się do pracy na stanowiskach:
1) starszego instruktora W. Organizacyjnego KW PZPR w Kielcach, jako początkowa występuje też data 01.12.1966,
2) kierownika W. Organizacyjnego KW PZPR w Radomiu, jako końcowa pojawia się też data 03.1977 (listy płac – APR, KW PZPR Radom, 2194),
3) zastępcy kierownika W. Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR w Radomiu, jako początkowa pojawia się też data 12.1982 (listy płac – APR, KW PZPR Radom, 2217).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Kielce PZPR 01-12-1965 04-1974 APR, KW PZPR Radom, 3086.
Sekretarz Komitet Powiatowy Kozienice PZPR 04-1974 06-1975 APR, KW PZPR Radom, 3086.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Radom PZPR 13-06-1975 25-01-1984 APR, KW PZPR Radom, 1, 5, 16, 117, 188, 3086.
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Radom PZPR 07-1975 04-1977 APR, KW PZPR Radom, 2189-2194, 3086.
I Sekretarz Komitet Miejski Radom PZPR 04-1977 06-1981 APR, KW PZPR Radom, 3086
Zastępca Kierownika Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Radom PZPR 06-1981 01-1987 APR, KW PZPR Radom, 2217-2234, 3086.
.