Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zacharow
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 16-05-1947
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". IPN Lu-0122/18 (IV/30).
Akta penitencjarne Akta internowanego. IPN Gd 162/345.
Akta administracyjne Karta ewidencyjna zatrzymanego (w dniach 10.12.1982-12.12.1982) przez funkcjonariusza Wydz. V KWMO w Zamościu. IPN Lu-0253/9.
Akta kontrolne śledztwa "Podejrzany o zagarnięcie majątku b. Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Kombinacie Budowlanym w Zamościu. Prokurator Rej. postanowił umorzyć dochodzenie z powodu nie stwierdzenia zaistnienia przestępstwa". Akta zniszczono za protokołem brakowania akt nr 2/90 Wydz. Śledczego WUSW w Zamościu z 4.01.1990. Akta o sygn. III/105 wybrakowano, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Dn. 28.08.1985 przeszukano mieszkanie z powodu podejrzenia o posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Lu-0253/2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Wroga działalność polityczna w środowisku". IPN Lu-077/892 (II/2468).
Akta administracyjne Jerzy Zacharow występuje w materiałach dot. "zabezpieczenia uroczystości 1, 3 i 9 maja". IPN Lu-0252/97.
Materiały administracyjne W materiałach pt. "Plan organizacyjno-dyspozycyjny Kierownika Sztabu WUSW w Zamościu na okres protestów strajkowych w Polsce" w części poświęconej kierunkom działań SB w sierpniu 1988 znajduje się zalecenie "wzmocnić kontrolę operacyjną liderów opzycji /m.in. Zacharow/ i wyprzedzająco demaskować ich wrogie lub szkodliwe poczynania". IPN Lu 0252/96.
Akta administracyjne "Zabezpieczenie uroczystości 1, 3, 9 maja oraz wyborów do Sejmu i Senatu". J. Zacharow występuje w materiałach. IPN Lu-0252/98.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa "na kampanię przedwyborczą i przebieg wyborów do sejmu i senatu PRL na terenie woj. zamojskiego w 1989 r.". Jerzy Zacharow brał aktywny udział w licznych zebraniach przedwyborczych z udziałem kandydatów opozycji np. w Tomaszowie Lubelskim. IPN Lu 0122/30 (IV/66).
Teczka kontaktu operacyjnego [KO] J. Zacharow występuje w informacjach przekazywanych przez KO "Wiesław". IPN Lu 00121/78 (I/2875).
Teczka pracy tajnego współpracownika [TW] J. Zacharow występuje w meldunkach operacyjnych sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od TW "Krystyna". IPN Lu 0121/171 (I/3177).
.