Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Witold Wojciech
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-06-1932
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 10.12.1952 r.
Członek ZMP (1948-1955).
Poza aparatem partyjnym zajmował następujące stanowiska kierownicze:
1) 01.08.1953 – 30.06.1960 dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
2) 29.10.1973 - 13.12.1973 zastępu przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie,
3) 14.12.1973 – 20.01.1974 wicewojewody warszawskiego,
4) 21.02.1974 – 30.05.1975 I zastępcy wojewody warszawskiego,
5) 01.06.1975 – 02.1977 wojewody siedleckiego,
Był też prezesem Wojewódzkiego Zarządu LOK w Siedlcach (do 30.03.1977).
Wykształcenie:
1) technik mechanik, Technikum Mechaniczne (1952),
2) Państwowe Studium Pedagogiczno-Administracyjne (1953),
3) mgr ekonomii politycznej, WSNS (01.10.1963-15.07.1966).
Przeszkolenie partyjne: krótkoterminowe kursy przy KC PZPR.
W PZPR pełnił funkcje: członka Egzekutywy KP PZPR, członka Egzekutywy WKW PZPR i członka OOP Nr 1 przy Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach (brak bliższych danych). Był delegatem na VI i VII Zjazd PZPR.
Źródło: AAN, CK/IX-134; APS, KW PZPR Siedlce. Akta osobowe 1/XIV/7/3/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 146, 344.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Powiatowy Ciechanów PZPR 01-07-1960 30-09-1963 AAN; CK/IX-134; APS, KW PZPR Siedlce. Akta osobowe, 1/XIV/7/3/1
Sekretarz Komitet Miasta i Powiatu Płock PZPR 15-07-1966 14-10-1970 AAN, CK/IX-134; APS, KW PZPR Siedlce. Akta osobowe, 1/XIV/7/3/1
I Sekretarz Komitet Miasta i Powiatu Siedlce PZPR 15-10-1970 28-10-1973 AAN, CK/IX-134; APS, KW PZPR Siedlce. Akta osobowe, 1/XIV/7/3/1
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Siedlce PZPR 06-06-1975 24-03-1977 APS, KW PZPR Siedlce, 1; PZPR w województwie siedleckim 1975-1984, oprac. T. Sosnowska, s. 18, 48-49.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 14-02-1977 22-03-1977 Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, red. K. Persak, s. 113.
Zastępca Kierownika Wydział Przemysłu Ciężkiego, Transportu i Budownictwa Komitet Centralny Warszawa PZPR 30-03-1977 1-04-1980 Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, red. K. Persak, s. 134.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 04-1980 06-1982 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 344.
Kierownik Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 25-09-1981 31-10-1981 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 145-146.