Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Bogdan
Nazwisko: Adamowicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-11-1965
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w SOR krypt. "Alternatywa", 13.02.1984 zarejestrowanej pod nr. 48429 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku, dotyczącej "Ruchu >Wolność i Pokój<" oraz "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego". W 1989 sprawę zakończono, a materiały złożono do Wydziału "C" WUSW w Gdańsku pod nr. 19960/II. Dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 48429; akta o sygn. IPN Gd 0027/3842 t. 2 (19960/II).
Figuruje w korespondencji prowadzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku w sprawach o wykroczenia z art. 52a kodeksu wykroczeń w okresie 1988-1989. 22.08.1988 ww. został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku, przeszukany i aresztowany na podst. art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o Ministrze Spraw Wewnętrznych: był podejrzany o podjęcie "działań wspomagających zorganizowanie nielegalnego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina". Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku nie znalazł dostatecznych podstaw do sporządzenia przeciwko ww. wniosku o ukaranie. Akta o sygn. IPN Gd 77/14 t. 3.
Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku z 1988. Paweł Adamowicz figuruje w nich jako członek Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który został uznany za "nielegalną organizację". Członkowie ww. klubu m.in. popierali strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, strajki sierpniowe w 1988, a także domagali się "pełnego pluralizmu życia politycznego i związkowego". Akta o sygn. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4).
Figuruje w SOR krypt. „Żądło”, zarejestrowanej 18.01.1989 przez Wydz. II Dep. III pod nr. 109514. 09.05.1989 kategorię sprawy zmieniono na sprawę obiektową krypt. „Żądło”. Materiały dot. Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku zawierają meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989, w tym sylwetki kandydatów strony "Solidarności", oraz opis sytuacji polityczno-społecznej w regionach. Ww. jako student oraz działacz Akademickiego Klubu Myśli Politycznej "Impuls" zorganizował 18.05.1989 spotkanie z kandydatami do Sejmu na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. 23.10.1989 sprawę zakończono, a materiały złożono w Biurze "C" MSW pod numerem 2533/IV. Dziennik rejestracyjny MSW, zapis pod poz. 109514; akta o sygn. IPN Gd 467/7 (2533/IV).
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku z okresu 1980-1989. Akta o sygn. arch. EAGD 147309; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Wymieniony imiennie w elektronicznej bazie komputerowej ZSKO-90. Brak informacji operacyjnych. Zapis w elektronicznej bazie komputerowej ZSKO-90.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 232/08/Gd zarządzenie z 19.06.2009 dotyczące Pawła Bogdana Adamowicza - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.