Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Dzięcioł
Miejsce urodzenia: KALISKA
Data urodzenia: 25-03-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:

143 Ppl/Lu/08, zarządzenie z dn. 14.01.2009 dot. Mariana Dzięcioła. Prokurator IPN zarządził o odstąpieniu od dalszych czynności weryfikujących prawdziwość oświadczenia lustracyjnego i przygotowujących postępowanie lustracyjne wobec uznania, iż brak jest podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę prowadzono w związku z listem otwartym RW SZSP Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w którym wyrażono obawę o przyszłość nauki i kultury w PRL w związku z podwyżką cen podręczników. Marian Dzięcioł "był autorem i współinicjatorem" wysłania tego listu. IPN Ka 036/540 (II/36557)