Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kiełtyka
Miejsce urodzenia: Przysieki
Data urodzenia: 09-07-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1966 r.

W latach 1970-1972 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Gorlicach.

W 1972 r. absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej.

Do stycznia 1973 r. pełnił funkcję instruktora Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie. 

Do czerwca 1975 r. pełnił funkcję instruktora Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie.
W 1986 r. ukończył Podyplomowe Studium Religioznawstwa i Polityki Wyznaniowej na Akademii Nauk Społecznej przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.

Do 30.11.1989 r. pracował na stanowisku kierownika Wydziału Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Przemyślu.

Do 21.01.1990 r. posiadał stosunek pracy z Komitetem Wojewódzkiego PZPR w Przemyślu.
Źródło: AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 191, k. 20;  Tamże, 131, k. 19; Tamże, Listy płac X-XII 1989 r.[dokumentacja niearchiwalna], 62, k. 157;  Tamże, Listy płac I-II 1990 r.[dokumentacja niearchiwalna], 63, k. 12; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 254, k. 145, 147.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Powiatowy Nisko PZPR 01-1973 11-1973 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Rzeszowie, 254, k. 145, 147; Tamże, 259, k. 143, 144, 191.
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 06-1975 31-08-1975 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 131, k. 1, 17, 19; Tamże, Listy płac VII-IX.1975 r. [dokumentacja niearchiwalna], 1, b.p.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 01-09-1975 04-1976 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, Listy płac VII-IX.1975 r. [dokumentacja niearchiwalna], 1 b.p.; Tamże, Listy płac I-IV.1976 r. [dokumentacja niearchiwalna], 3, b.p.; Tamże, 239, k. 19; Tamże, 191, k. 20.
Specjalista Ds. Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 07-1985 07-1986 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 191, k. 20.
Kierownik Wydział Ideologiczny i Informacji Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 01-08-1986 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 191, k. 20.
Kierownik Wydział Ideologiczny i Propagandy Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 25-01-1988 AP Przemyśl, KW PZPR w Przemyślu, 70, k. 11, 12.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 396/12224 (EAPR 012224).
.