Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Jan
Nazwisko: Zegzda
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-09-1958
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
18.01.1982 zarejestrowany pod nr. NS 6502 przez Sekcję III Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w kategorii figuranta do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Żacy" o nr. NS 6500 ze względu na "kolportaż materiałów i wydawnictw NSZZ >Solidarność< i NZS na terenie woj. lubelskiego i nowosądeckiego przed i po wprowadzeniu stanu wojennego" oraz pełnioną funkcję wiceprzewodniczącego komitetu strajkowego NZS na KUL w Lublinie. Sprawę zakończono 23.03.1982 "przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej", a materiały o sygn. 662/II złożono do archiwum Wydz. "C" KW MO w Nowym Sączu. Wg zapisu w protokole brakowania nr 10/89, poz. 65 - akta zniszczono w 1990 r. Dziennik rejestracyjny Wydz. "C" KW MO/WUSW w Nowym Sączu, poz. 6502; dziennik archiwalny Wydz. "C" KW MO/WUSW w Nowym Sączu dział II poz. 662; karta E-14 i karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KW MO/WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu; karta EO-4-A/77 i karta EO-4M/74 z kartoteki pseudonimowej i kryptonimowej Wydz. "C" KW MO/WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW; Zapis w ZSKO-88; Akta o sygn. IPN Kr 033/181 (662/II). Pomimo adnotacji o wybrakowaniu akt, materiały arch. SOR o sygn. arch. 662/II zostały odnalezione.
18.08.1988 zarejestrowany pod nr. NS 18225 przez Wydz. IV WUSW w Nowym Sączu w kategorii kandydat na TW. Sprawę zakończono 31.10.1989 z powodu "nieprzydatności" ww. do ewentualnej współpracy. Materiały o sygn. 4064/I-K złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu. Akta w 1989 r. zniszczono za protokołem brakowania nr 3/90 poz. 512. Dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu, poz. 18225; dziennik archiwalny Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu dział I, poz. 4064; karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu; karta Mkr-2 z kartoteki kart rejestracyjnych wycofanych Wydz. "C" WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW; Zapis w ZSKO-90. Karty: EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Mkr-2 z kartoteki kart rejestracyjnych wycofanych Wydz. "C" WUSW w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu i E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW podają błędną dzienną datę urodzenia L. Zegzdy - "04.09.1956" (wg ewidencji PESEL powinna być data 06.09.1958). Pozostałe dane są zgodne.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 39/159699 (EANS 159699).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 656/08 zarządzenie z dnia 11.02.2010 dotyczące Leszka Zegzdy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.