Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Grzegorz Jan
Nazwisko: Matuszak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-01-1941
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 15.12.1964. W Komitecie Łódzkim PZPR zatrudniony w okresie: 16.09.1971-28.02.1990. Studia doktoranckie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie 1974-1977, doktorat z socjologii w 1977. W 01.1986 r. odchodzi na studia habilitacyjne do Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Stopień doktora habilitowanego w Akademii Nauk Społecznych uzyskał w 1990.

Przebieg kariery partyjnej:
Ad 3-4. Do Plenum KU PZPR Uniwersytetu Łódzkiego formalnie wybrany na VI Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 05.11.1977.
Ad 9-10. Od 01.1988 ponownie na etacie KŁ PZPR bez podania funkcji, od lutego1988 jako starszy wykładowca, a następnie zastępca dyrektora Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej. 

Źródła: AP Łódź, POP KŁ PZPR, 1 (protokóły zebrań sprawozdawczo - wyborczych 1950-1989); AP Łódź, KU PZPR na Uniwersytecie Łódzkim, 13 (protokóły VI Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1977); Tamże, 15 (protokóły VII Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1979); AP Łódź, KŁ PZPR, 530 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1979); Tamże, 557 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1986); Tamże,  31 (konferencja sprawozdawczo - wyborcza wojewódzkiej organizacji partyjnej 23.03.1985); Tamże, 10.1444 (akta osobowe Grzegorza Matuszaka); Tamże, 755 (ustalenia posiedzeń Sekretariatu 1979); Tamże, etaty KŁ PZPR - 1971, 3.86; Tamże, etaty KŁ PZPR - 1972, 3.100; Tamże, etaty KŁ PZPR - 1974, 3.126; Tamże, listy płac KŁ PZPR za 08.1977-01.1990, 3.173-3.322 (wybrane miesiące i lata);  Tamże, 1405, "Serwis informacyjny KŁ PZPR" Nr 4(387) z dn. 24.01.1986; "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 31/1977, s. 106.

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Dzielnicowy Ośrodek Propagandy Partyjnej KD Bałuty Łódź PZPR 16-09-1971 04-1972 AP Łódź, KŁ PZPR, 10.1444, s. 1 (świadectwo pracy); Tamże, etaty KŁ PZPR - 1971, 3.86, b.p. (KD PZPR Bałuty - miesiąc wrzesień 1971); Tamże, etaty KŁ PZPR - 1972, 3.100, b.p. (KD PZPR Bałuty - miesiąc kwiecień 1972); "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 31/1977, s. 106.
Kierownik Dzielnicowy Ośrodek Propagandy Partyjnej KD Bałuty Łódź PZPR 05-1972 09-1974 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 31/1977, s. 106; AP Łódź, KŁ PZPR, etaty KŁ PZPR - 1972, 3.100, b.p. (KD PZPR Bałuty - miesiąc maj 1972); Tamże, etaty KŁ PZPR - 1974, 3.126, s. 241 (KD PZPR Bałuty - miesiąc wrzesień 1974), k. 265.
Sekretarz Komitet Uczelniany Uniwersytet Łódzki Łódź PZPR 09-1977 5-11-1977 "Biuletyn Informacyjny" KŁ PZPR Nr 31/1977, s. 106; AP Łódź, KU PZPR na Uniwersytecie Łódzkim, 13, k. 28 (referat sprawozdawczy Egzekutywy KU PZPR z VI Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR - 5.11.1977); AP Łódź KŁ PZPR, 530, k. 3 (protokół Nr 5/79 z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dnia 05.04.1979); Tamże, 755, k. 264-265 (ustalenia Nr 8/79 z posiedzenia Sekretariatu w dniu 26.03.1979).
Członek Egzekutywa Komitet Uczelniany Uniwersytet Łódzki Łódź PZPR 09-1977 AP Łódź, KU PZPR na Uniwersytecie Łódzkim, 13, k. 28 (referat sprawozdawczy Egzekutywy KU PZPR z VI Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR - 5.11.1977); "Biuletyn Informacyjny" KŁ PZPR Nr 31/1977, s. 106.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Uczelniany Uniwersytet Łódzki Łódź PZPR 05-11-1977 5-04-1979 AP Łódź, KU PZPR na Uniwersytecie Łódzkim, 13, k. 105, 110, 112, 116 (protokóły VI Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 05.11.1977); AP Łódź KŁ PZPR, 530, k. 3 (protokół Nr 5/79 z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dnia 05.04.1979); Tamże, 755, k. 264-265 (ustalenia Nr 8/79 z posiedzenia Sekretariatu w dniu 26.03.1979).
Zastępca Kierownika Wydział Nauki i Oświaty Komitet Łódzki Łódź PZPR 05-04-1979 09-1980 AP Łódź KŁ PZPR, 530, s. 3 (protokół Nr 5/79 z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dnia 05.04.1979); Tamże, 755, k. 264-265 (ustalenia Nr 8/79 z posiedzenia Sekretariatu w dniu 26.03.1979); Tamże, listy płac KŁ PZPR, 3.210, s. 13 (wrzesień 1980).
Członek Egzekutywa POP przy Komitecie Łódzkim PZPR Łódź PZPR 02-11-1979 AP Łódź, POP PZPR w KŁ PZPR, 1 (protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1950-1989), k. 273 (spis członków Egzekutywy wybranych na zebraniu w dn. 02.11.1979).
Kierownik Wydział Nauki i Oświaty Komitet Łódzki Łódź PZPR 10-1980 01-1986 AP Łódź, KŁ PZPR, listy płac KŁ PZPR, 3.211, s. 15 (październik 1980); Tamże, 557, s. 51 (protokół nr 21/86 posiedzenia Egzekutywy w dn. 20.01.1986; Tamże, 1405 - "Serwis informacyjny KŁ PZPR" Nr 4(387) z dn. 24.01.1986.
Starszy Wykładowca Międzywojewódzka Szkoła Partyjna Komitet Łódzki Łódź PZPR 02-1988 12-1988 AP Łódź, KŁ PZPR, listy płac KŁ PZPR za 02.1988-12.1988, 3.299-3.309; Tamże, lista płac KŁ PZPR, 3.298, k. 23-24 (lista płac za miesiąc styczeń) - bez stanowiska służbowego przy nazwisku Matuszak.
Zastępca Dyrektora Międzywojewódzka Szkoła Partyjna Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-1989 1990 AP Łódź, KŁ PZPR, listy płac KŁ PZPR za 01.1989-01.1990, 3.310-3.322; Tamże, 10.1444, s. 1 (świadectwo pracy).
.