Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Mirosław Wojciech
Nazwisko: Król
Miejsce urodzenia: Ostrowiec Świętokrzyski
Data urodzenia: 20-04-1968
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Świdnik (powiat świdnicki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 05.11.1985 zarejestrowany pod numerem 25941 przez pion III RUSW SB w Ostrowcu Świętokrzyskim w kategorii kandydat na TW, następnie zmieniono kategorię rejestracji na TW ps. "Wojciech". Zdjęty z ewidencji operacyjnej w dniu 16.02.1987. Materiały - teczkę personalną i teczkę pracy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod numerem 37466 w dniu 17.02.1987, następnie zmikrofilmowano. Akta i mikrofilm zniszczono za protokołem brakowania nr 573/90. Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" KWMO/WUSW w Kielcach i w Radomiu; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW w Kielcach, poz. 25941; dziennik archiwalny WUSW w Kielcach dział I, poz. 37466. Na karcie E-16 błędnie odnotowano miesięczną datę urodzenia Mirosława Króla: "20.14.1968 r. oraz imię ojca: "Bogusław". Pozostałe dane personalne zgodne z ewidencją PESEL.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 20/297872 (EAKi 297872).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Lu 233/08 zarządzenie z dnia 15.04.2010 r. dotyczące Mirosława Wojciecha Króla – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.