Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Witold
Nazwisko: Chlaściak
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 06-06-1955
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zofia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Stężyca (powiat rycki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EALU 323882 oraz EAPO 256983). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

163 Ppl/Lu/09 zarządzenie z dnia 14.07.2009 dotyczące Zbigniewa Chlaściaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.