Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol
Nazwisko: Krasnodębski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-09-1929
Imię ojca: Edward
Imię matki: Pelagia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta dotyczące postępowania w sprawie członków Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej skupiającej członków NSZZ "Solidarność". IPN Kr 071/139 (140/III gr)
Akta prokuratorskie Zawiera materiały śledztwa w sprawie nielegalnej działalości grupy członków NSZZ "Solidarność" w Tarnowie (kolportaż ulotek, zebrania itp.). IPN Kr 6/20 (Ds 1 1580/83)
Akta prokuratorskie Zawiera materiały śledztwa w sprawie niezaprzestania działalności związkowej przez K. Krasnodębskiego. Umorzono na zasadzie amnestii 30.08.1983 r. IPN Kr 6/32-33 (Ds.1 Ds.1704/82)
Akta sądowe Dot. złożenia 11.11.1984 r. przez działaczy "Solidarności" wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie. IPN Kr 13/648
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 r. (uchylono 30.04.1982 r.), ponownie internowany od 14.06.1982 do 23.08.1982 r. IPN Kr 036/500 (1899/II), IPN Kr 0139/67a, IPN Kr 081/325.
Akta kontrolno-śledcze Kolportaż ulotek przez dzialaczy "Solidarności" na terenie Tarnowa. IPN Kr 071/106 (107/III)
Akta prokuratorskie Akta dot. postępowania w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Kr 97/1085 (Pg Śl II 221/82)
Akta sądowe Akta dot. rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. IPN Kr 13/664
Akta sądowe Dotyczy postępowania w sprawie złożenia 11.11.1986 r. przez grupę działaczy "Solidarności" wieńca na Grobie Niezananego Żołnierza w Tarnowie. IPN Kr 13/656
Akta penitencjarne Akta więzienne dotyczące Karola Krasnodębskiego. IPN Rz 53/123
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie działaczy NSZZ "Solidarność" w sprawie kolportażu ulotek antysocjalistycznych. Akta 662/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność Karola Krasnodębskiego w ramach podziemnych struktur "Solidarności" na terenie Tarnowa w latach 1982-1984. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona przez Wydz. V WUSW w Tarnowie na wrogą działalność i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Karol Krasnodębski był jednym z figurantów tej sprawy. Akta 1332/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Prowadzony na Karola Krasnodębskiego - "nielegalna propaganda polityczna i kolportaż nielegalnych wydawnictw". KE w dn. 18.03.1986 r. został przerejestrowany do Wydz. III WUSW w Tarnowie, i Karol Krasnodębski był dalej rozpracowywany jako figurant SOR "Veto" TA 8923, do którego włączono KE. Akta włączono do SOR "Veto". Nie zachowały się.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie udziału Karola Krasnodębskiego w nielegalnych strukturach opozycyjnych na terenie Tarnowa. Akta SOR zniszczono w jedn. oper. Informacja na podstawie mat. ewidencyjno-kartotecznych.