Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ewa Grażyna
Nazwisko: Besztak
Nazwisko rodowe: Żołędowska
Miejsce urodzenia: Grębków
Data urodzenia: 14-09-1964
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Węgrów (powiat węgrowski) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 360/33580 (EASE 33580).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

150 Ppl/Lu/08 zarządzenie z dnia 26.01.2009 dotyczące Ewy Besztak – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.