Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wilhelm
Nazwisko: Billig
Miejsce urodzenia: Kolbuszowa
Data urodzenia: 30-06-1906
Imię ojca: Eliasz
Dodatkowe informacje:

Pseudonim "Stefan"
Od 1929r. do 1938r. członek KPP
Od 1941r. do 1944r. członek WKP(b)
Od 1944r. do 1948r. członek PPR
Od 1948r. członek PZPR
Od 1933r. do 1939r. więziony
Od 1939r. do 1940r. inspektor w Rejonowym Wydziale Oświaty w Łunińcu
Od 1940r. do 1941r. dyrektor szkoły w Łunińcu
W 1941r. kierownik Działu Rolnego "Sztandaru Wolności" w Mińsku
Od 1941r. do 1944r. kierownik Redakcji Polskiej Wszechzwiązkowego Komitetu Radiowego w Moskwie
W 1944r. kierownik radia Związku Patriotów Polskich w Moskwie
Od 1944r. do 1951r. dyrektor Polskiego Radia w Lublinie i Warszawie [AAN KC PZPR CK 6035]
Od 05.1951r. do 03.1955r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Poczt i Telegrafów [T. Mołdawa, Ludzie władzy, s.198]
Od 03.1955r. do 07.1956r. podeskretarz stanu w Ministerstwie Łączności [T. Mołdawa, Ludzie władzy, s.194]
Od 1956r. do 1957r. wiceminister w Ministerstwie Łączności [AAN KC PZPR CK 6035]
Od 1957r. do 1968r. Pełnomocnik Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej [AAN KC PZPR CK 6035]
Delegat na na I, II i IV Zjazd PZPRStanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Centralny Urząd Radiofonii Warszawa 06-1949 05-1951 T. Mołdawa, Ludzie władzy, s.233
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 AAN KC PZPR CK 6035, PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciemiel, s.112.