Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Antoni Jan
Nazwisko: Tarczyński
Miejsce urodzenia: Karolina
Data urodzenia: 11-06-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki (powiat miński) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
9.02.1987 upoważniony do prac tajnych przez Sekcję "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach (WZO-04319/86). 2 karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

183 Ppl/Lu/08 zarządzenie z dnia 27.01.2009 dotyczące Antoniego Tarczyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.